Charakterystyczne cechy osób pewnych siebie – sprawdź, ile z nich posiadasz!

Pewność siebie jest niezaprzeczalnie jednym z kluczowych elementów sukcesu w życiu. To ona pomaga nam zdobywać upragnione stanowiska pracy, ułatwia nawiązywanie satysfakcjonujących relacji partnerskich i daje siłę do walki o swoje prawa. Ale skąd bierze się pewność siebie? Jakie są jej źródła i jakie objawy wskazują na jej obecność?

Poczucie własnej wartości to fundament, na którym budowana jest pewność siebie. Proces ten trwa zazwyczaj wiele lat i jest kształtowany głównie przez postawy rodzicielskie, takie jak motywowanie czy wspieranie. W dorosłości, pewność siebie wynika przede wszystkim z głębokiej świadomości własnych uczuć i myśli. Co więcej, pewność siebie można wypracować. Kluczowe w tym procesie jest samoakceptacja i doskonała znajomość swoich mocnych oraz słabych stron.

Zdefiniowanie pewności siebie może być wyzwaniem, ponieważ jest to stan umysłu, postawa lub cecha charakteru, która pozwala nam czuć dobrze w swoim towarzystwie oraz być przekonanym o własnej wartości i kompetencjach. Pewność siebie ułatwia codzienne funkcjonowanie oraz pozwala z determinacją realizować swoje cele.

Jak jednak rozpoznać osobę pewną siebie? Takie osoby mają kilka typowych cech. Oto niektóre z nich:

  1. Osoby pewne siebie potrafią cieszyć się nawet niewielkimi sukcesami, upajać się drobnymi krokami w kierunku celu i nie ustawiają przed sobą niewykonalnych zadań. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, na co aktualnie je stać, i wiedzą, że każdy wielki sukces to suma małych triumfów.
  2. Znajdują one szczęście w docenianiu rzeczywistości i wyrażaniu wdzięczności za to, czym obdarzył je los. Może to być zdrowie, rodzina, przyjaźń, pasja czy nawet smaczne jedzenie.
  3. Nie krytykują innych osób. Zamiast porównywać się do nich i wyszukiwać w nich wad, starają się dostrzegać ich pozytywy oraz próbują je zrozumieć i docenić.
  4. Asertywność to kolejny znak osoby pewnej siebie. Potrafią one wyrazić swoje uczucia, myśli i potrzeby w sposób jasny i bezpośredni, nie naruszając jednocześnie praw innych osób.
  5. Nie boją się one przyznawać do swoich błędów. Wiedzą, że każde potknięcie to cenna lekcja i nie mają problemu z okazywaniem pokory, wyciąganiem wniosków i pójścia dalej.
  6. Osoby pewne siebie nie porównują się do innych. Zdają sobie sprawę, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i problemy. Wiedzą, że porównywanie się do innych nie prowadzi do celu.
  7. Nie narzekają i nie przyjmują roli ofiary. Nie szukają winy za swoje nieszczęścia w innych, ale biorą odpowiedzialność za swoje życie i działania. Kiedy napotykają na problemy, starają się szukać konstruktywnych rozwiązań.
  8. Pewność siebie pozwala podejmować szybkie decyzje i trzymać się ich mając zaufanie do swoich umiejętności i intuicji. Osoby pewne siebie wykazują się też dużą samodzielnością w działaniu. Potrafią działać niezależnie od opinii innych gdy wiedzą, że ich decyzje są słuszne.
  9. Są dobrze zorientowane w samej sobie. Rozumieją swoje mocne i słabe strony, znają swoje wartości, które pozwalają im działać skutecznie i efektywnie zarządzać sobą i swoim życiem.